French Kiss​

FR

En 2018, Laïla Amezian (chant) et Dirk Naessens (guitare) décident de faire un projet autour de la chanson française. L'idée est de reprendre les plus belles chansons de ce répertoire, qu'elles soient connues ou moins connues, et de les ramener à leur essence, sans pour autant les dénaturer mais tout en leur donnant une touche de modernité. Malgré un répertoire riche et varié, ce n'est pas une tâche facile.


De nombreuses chansons sont en effet arrangées de manière sophistiquée et ne sont donc pas si faciles à interpréter juste avec une guitare et une voix. Pourtant, Laïla et Dirk y parviennent petit à petit, et vont se produire de nombreuses fois à travers toute la Belgique, dans des salons, des clubs et des fêtes.


Après deux ans, le sentiment persiste que quelque chose manque à l’équilibre musical général. Ils décident alors de partir à la recherche d’un troisième homme (ou femme) pour jouer de la contrebasse. Lorsqu'ils rencontrent Jan Ieven, la décision est évidente. Très rapidemment ils s’entendent non seulement sur le plan humain mais aussi sur le plan musical. Ils se mettent immédiatement à répéter, et tout en intègrant des nouvelles chansons à leur répertoire, ils retravaillent les anciennes et ensemble revoient les arrangements.


Le trio French Kiss est prêt et les opportunités sont là! Mais le Covid va venir ralentir l’évolution du groupe naissant. Tout est annulé et une longue pause obligatoire est annoncée. Heureusement deux live streams réussis vont venir interrompre cette pause forcée, et surtout redynamiser leur enthousiasme..


Maintenant que les activités reprennent dans le monde (culturel), l'envie de repartir sur les routes pour présenter ce fantastique répertoire intense, émouvant et drôle est plus présente que jamais !NL

In 2018 besluiten Laïla Amezian (zang) en Dirk Naessens (gitaar) een project te doen rond Frans chanson. De bedoeling is om de mooiste nummers uit dat repertoire, zowel bekend als minder bekend, in een nieuw jasje te steken, of beter gezegd uit te kleden tot de essentie en er een moderne twist aan te geven zonder afbreuk te doen aan de geest van de nummers. Ondanks het grote aanbod van goede nummers, blijkt dit toch geen sinecure. 


Vele chansons zijn immers rijkelijk en groots gearrangeerd en daardoor niet zo eenvoudig te brengen met enkel een gitaar en een stem. Toch slagen Laïla en Dirk hier met het nodige vallen en opstaan in en geven ze heel wat gesmaakte optredens doorheen heel België in huiskamers, clubs en feestjes.


Toch blijft het gevoel dat er iets ontbreekt en besluiten ze op zoek te gaan naar een derde man (of vrouw) die contrabas zou spelen. Wanneer ze Jan Leven leren kennen, is de keuze snel gemaakt. Het blijkt ook al snel niet enkel menselijk maar ook muzikaal te klikken. Er wordt onmiddellijk duchtig gerepeteerd, nieuwe nummers komen op het programma, oude nummers krijgen een heel nieuwe schwung, de arrangementen worden opengetrokken. 


 Weldra is het trio klaar om ook live er tegenaan te gaan en de gelegenheden dienen zich aan, tot Covid er een stokje voor steekt. Alles wordt afgelast en een lange verplicht break dient zich aan, gelukkig onderbroken door 2 zeer geslaagde livestreams.


Nu de (culturele) wereld terug open gaat, is de goesting om met dit fantastische repertoire de baan op te gaan en intense, mooie, ontroerende en grappige liedjes te brengen er meer dan ooit!A VENIR

Focus artistes

On ne présente plus Laïla Amezian, mais si toutefois vous souhaitez vous rafraichir la mémoire,  c'est ici !

Dirk Naessens

NL

Dirk groeit op in een zeer muzikaal gezin. Zijn beide ouders zijn zeer fortuinlijke amateurmuzikanten; vader speelt piano en orgel en moeder piano, orgel en cello. Het is dus logisch dat hij op jonge leeftijd naar de muziekschool gaat waar hij op achttienjarige leeftijd de regeringsmedaille voor viool behaalt.


Klassieke muziek blijkt echter zijn ding niet helemaal te zijn en na enkele jaren van muzikale stilte wordt hij plots gevraagd om Black Velvet te vervoegen, een Leuvense band met een stevige live-reputatie die Ierse traditionele muziek verweeft met rock- en jazz invloeden. Dit blijkt een schot in de roos te zijn; Dirk legt zich volledig toe op de folkmuziek en wordt al snel gevraagd bij andere bands zoals MacRahl, Amorroma en Urban Trad, waarmee hij tweede wordt op het Eurosongfestival in 2013 en heel Europa doorkruist.


Na deze intense folkperiode richt hij zich ook op andere genres zoals country, bluegrass, jazz en chanson en maakt hij deel uit van talloze projecten als violist en mandolinespeler: The Broken Circle Breakdown, Living Roots, Living Hero, The Joe Mullen Band,…


Samen met Andries Boone richt hij in 2013 MandolinMan op, een mandolinekwartet dat Vlaamse traditionele volksmuziek in moderne arrangementen giet en tevens fungeert als begeleidingsband voor tal van projecten met zangers als Jan Desmet, Guido Belcanto, Liliane St Pierre,…


Sinds enkele jaren is Dirk vaste begeleider van Bart Herman en van Philippe Robrecht.


Dirks grote liefde blijft echter de gitaar en op 40-jarige leeftijd besluit hij zich hierop toe te leggen. Als snel vindt hij in Laïla Amezian de perfecte zangeres om een programma rond Frans chanson uit te werken en French Kiss is geboren. Als duo treden ze regelmatig op, maar wanneer ze in 2020 Jan Leven ontmoeten, klikt het meteen en is French Kiss compleet.

FR

Dirk grandit dans une famille de mélomanes. Ses parents sont tous deux musiciens amateurs talentueux. Son père joue du piano et de l'orgue, et sa mère du piano, de l'orgue et du violoncelle. C'est donc tout naturellement que Dirk est inscrit très jeune à l’académie de musique dont il sort à dix-huit ans avec la plus grande distinction.


Mais la musique classique ne semble pas être ce qui intéresse le plus le jeune musicien. Après quelques années de break, il est sollicité pour rejoindre Black Velvet, un groupe de Louvain à la solide réputation live qui mélange la musique traditionnelle irlandaise avec des influences rock et jazz. Cela s'avère être un grand succès. Dirk se consacre alors pleinement à la musique folk et est rapidement demandé par d’autres groupes tels que MacRahl, Amorroma et Urban Trad. Avec ce dernier, il arrive deuxième au concours Eurovision en 2013 et tourne à travers toute l'Europe.


Après cette période folk intense et riche, il se tourne vers d'autres genres tels que la country, le bluegrass, le jazz et la chanson, et intègre de nombreux projets comme violoniste et mandoliniste : The Broken Circle Breakdown, Living Roots, Living Hero, The Joe Mullen Band,...


En 2013, il fonde avec Andries Boone le groupe MandolinMan, un quatuor de mandolines qui adapte et réinterprète la musique folklorique traditionnelle flamande dans des arrangements modernes. Parallèlement, le quatuor développe des projets ponctuels en invitant des chanteurs tels Jan Desmet, Guido Belcanto, Liliane St Pierre,...


Depuis quelques années, Dirk a intégré les groupes de Bart Herman et Philippe Robrecht.


Mais très jeune Dirk nourrit un grand amour pour la guitare, et à 40 ans, il décide de se concentrer sur cet instrument. C’est à ce moment également qu’il croise la route de la chanteuse Laïla Amezian avec laquelle il élabore un programme autour de la chanson française.


C’est comme ça que French Kiss est né. D’abord en duo, ils se produisent régulièrement et développent un son et une interprétation originale de grands classiques. Lorsqu'en 2020 ils rencontrent Jan Ieven, le courant passe immédiatement entre eux, et French Kiss se transforme en trio !

Jan Leven

NL

De appel valt niet ver van de boom is een gezegde dat van toepassing is bij Jan. Opgegroeid in een huis vol muziek. Vader Frans Ieven is zelf bassist en staat aan de wieg van de Kleinkunst in Vlaanderen. Repetities in de woonkamer, van wilde Folk, tot hippe synth-jazz, van Vlaamse liedjes tot Mozart. Lego spelen op de tonen van Zappa, de basis werd gelegd.


Afgestudeerd in 1993 als sociaal werker boomt de band waar hij bas in speelt. El Fish wordt door het grote publiek onthaald als de revelatie van de Belgische blues. Verdergaand op dat succes worden er verschillende tournees met Roland van Campenhout georganiseerd.


In 2000 richt hij samen met Steven Debruyn en Tony Gyselinck The Rhythm Junks op. Daarnaast begeleidt hij nog heel wat producties met oa. Dirk Roofthooft & Roland (Brick Blues), Wigbert en Gene Bervoets (Vera Paz), Blues Lee en vele andere binnen- en buitenlandse artiesten.


Vanaf 2009 wordt hij cultuurfunctionaris in verschillende centra en werkt heel wat sociaal-culturele projecten uit. Samen met Fred Klee richt hij in 2016 Radio Cachot op, muziektheater met een rauw randje.

In 2018 leert hij Laïla en Dirk kennen op één van de vele tuinconcerten die ze organiseren. 

FR

La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre est un dicton qui s'applique parfaitement à Jan qui grandit dans une maison pleine de musique. Son père, Frans Ieven est lui-même bassiste et précurseur du Kleinkunst en Flandre. Tout est là lors des nombreuses répétitions dans le salon familial, du folk sauvage au synthé-jazz branché, et des chansons flamandes à Mozart. En jouant du Lego sur les sons de Zappa, les bases étaient posées.


En 1993, diplôme de travailleur social en poche, Jan joue de la basse dans un groupe en plein essor. El Fish est en effet accueilli par le grand public comme la révélation du blues belge. Dans la continuité de ce succès, plusieurs tournées sont organisées avec Roland van Campenhout.


En 2000, il fonde The Rhythm Junks avec Steven Debruyn et Tony Gyselinck. Il accompagne également de nombreuses productions avec entre autres Dirk Roofthooft & Roland (Brick Blues), Wigbert et Gene Bervoets (Vera Paz), Blues Lee et de nombreux autres artistes nationaux et internationaux.


À partir de 2009, il devient agent culturel dans plusieurs centres et élabore de nombreux projets socioculturels. Avec Fred Klee, il fonde en 2016 Radio Cachot, un projet de théâtre musical à l'état brut.


En 2018, il rencontre Laïla et Dirk lors de l'un des nombreux concerts de jardin qu'ils organisent. Il rejoint alors le duo pour former ce trio audacieux !

Concerts de salon


FR

Vous disposez d'un salon de taille moyenne ou grande et vous souhaitez organiser une soirée originale et divertissante pour vos amis, collègues, famille, voisins ?


Alors, un concert de salon avec French Kiss est peut-être ce qu'il vous faut ! Notre répertoire est très varié et convient à tous les âges (ou du moins à beaucoup) et est apprécié par de nombreuses personnes. Vous pourrez savourez des hits que vos invités reprendront en choeur, tout en profitant de moments plus intimes en alternance avec la découverte de perles musicales.


Grâce aux instruments acoustiques et à la formule en trio, l'atmosphère reste toujours intime et chaleureuse, mais si vous souhaitez qu’ils passent à la vitesse supérieure pour une ambiance plus festive, c‘est possible aussi.


Pratique : Nous apportons notre propre système de sonorisation et d'éclairage. Il suffit de prévoir un espace libre suffisamment grand pour servir de scène (min 4x3 mètres) et deux prises de terre. Un minimum d'exigences pour que vous puissiez concentrer toute votre attention sur vos invités et profiter de la soirée, du matin ou de l'après-midi !NL

Heeft u een middelgrote of grote huiskamer en wilt u graag eens een originele en gezellige avond organiseren voor de vrienden, collega’s, familie, buren? Dan is een huiskamerconcert met Frrench Kiss misschien wel iets voor u! Het repertoire dat we brengen is zeer gevarieerd en geschikt voor alle leeftijden (of toch véél) en wordt door zeer veel mensen geapprecieerd. 


Heel bekende meezingers worden afgewisseld met meer intieme momenten of te ontdekken parels.

Door de akoestische instrumenten en de trio-opstelling blijft het steeds intiem en gezellig, maar als er een versnellinkje hoger moet getrokken worden, kan dat ook.


Praktisch: Wij brengen zelf een geluidsinstallatie en belichting mee. Het enige dat moet voorzien worden, is een vrije plaats die groot genoeg is om als podium te dienen (min. 3x2 meter) en twee geaarde stopcontacten. Een minimum aan vereisten dus zodat u uw volle aandacht kan richten op uw gasten en op het genieten van de avond, ochtend of namiddag.